Abraham Kalisker

Rabin Abraham Kalisker (1741-1810) był dość kontrowersyjną postacią pośród chasydzkich przywódców. Jako młodzieniec studiował razem ze słynnym Gaonem Wileńskim, najbardziej znanym przeciwnikiem chasydyzmu w XVIII wieku, ale wkrótce Abraham Kalisker sam dołączył do nowej "sekty" zostając uczniem Dow Beera z Międzyrzeca. Szybko stał się zresztą oddanym apologetą chasydyzmu, otwarcie atakując przeciwników nowego ruchu. Kalisker stał się niewygodny nawet dla swoich kolegów - jego otwarta krytyka istniejących gmin i ich urzędników nie była na rękę wielu liderom chasydyzmu, którzy próbowali jakoś wkomponować się w istniejące od stuleci struktury. Został nawet oskarżony przez chasydów z Wołynia i Podola o defraudację powierzonych mu funduszy dla biedoty. W 1777 roku Rabin Abraham Kalisker przyłączył się do aliji organizowanej przez rabina Menachema Mendla z Witebska i razem z ponad 300 chasydami udał się do Ziemi Izraela. Osiedlił się w Safedzie w Górnej Galilei ale później (ok. 1783) zmuszony do przeprowadzki do Tyberiady, gdzie zmarł 4 dnia miesiąca szwat 1810 roku.

Podobne posty0 comments:

Prześlij komentarz