Ismar David

\
Co prawda Ismar David jest raczej mało znany w Europie, ale jest to jeden z najwybitniejszych typografów (choć nie tylko) Izraelskich.

Ismar David, jeden z nielicznych Izraelskich typografów, kaligrafów i ilustratorów o światowej renomie, urodził się we Wrocławiu (a właściwie w Breslau) 27 sierpnia 1910 roku. W wieku czternastu lat porzucił szkołę by praktykować jako malarz pokojowy. Po otrzymaniu dokumentów czeladniczych podjął studia z zakresu malarstwa w Berlinie-Charlottenbergu, gdzie uczył się u wielu czołowych typografów i artystów książki ówczesnej epoki, m. in. Hansa Orlowskiego (drzeworyt) i Johannesa Boelanda.

W 1932 r. David wygrał międzynarodowy konkurs zorganizowany przez Jewish National Found (Narodowy Fundusz Żydowski) na projekt Księgi Honorowej JNF. Udał się do Jerozolimy, by na miejscu nadzorować wykonanie projektu. Wkrótce potem otworzył tam własne studio projektowe. W ciągu kolejnych dwudziestu lat wykonał wiele zamówień zarówno dla sektora prywatnego jak i instytucji rządowych - projektował m. in. plakaty, znaczki pocztowe i banknoty.

W czasie swego pobytu w Izraelu I. David pracował również intensywnie nad nowymi rodzinami hebrajskich krojów pism. Jego celem było zaprojektowanie kroju, który harmonijnie łączyłby tradycję i nowoczesność, i który pomógłby przekształcić starożytny język hebrajski w język współczesnego świata. Tak zrodził się David Hebrew.

Ten jednoelementowy, bezszeryfowy krój został przystosowany do składu maszynowego w 1954 przez Intertype Corporation. W 1984 Stempel AG zatrudnił Ismara Davida by dostosował krój do składu cyfrowego. Do dzisiaj David Hebrew jest bardzo popularny i szeroko używany. Jego optyczna lekkość czyni go doskonałym krojem do składania poezji. Jest także ulubionym krojem do składu różnego rodzaju katalogów, książek artystycznych, oraz dodatków do Izraelskich gazet.

Ismar David wyemigrował do USA w 1953 roku, i 3 czerwca tego roku poślubił Hortensję Mendel. Spędzili ze sobą tylko kilka lat - Hortensja zmarła 9 października 1960 roku.

Tuż po przybyciu do Nowego Jorku David otworzył studio projektowe i zaczął nauczać kaligrafii (także hebrajskiej) w Cooper Union oraz Pratt Institute. Spodziewał się iż większość jego zamówień będzie dotyczyła projektowania wnętrz i elementów dekoracyjnych synagog, jednak przez całe lata 50-te, 60-te i początek 70-tych jego głównym zajęciem było projektowanie dla przemysłu wydawniczego. Pracował dla największych amerykańskich wydawnictw, takich jak: Alfred A. Knopf; Atlantic, Little Brown; Ballantine Books; Fleming H. Revell; Harper & Row; Harry Abrams; Houghton Mifflin Company; J.B. Lippincott Company; McGraw-Hill; Pocket Books; Random House; Thomas Y. Crowell; Viking Press, i wielu innych. Zaprojektował okładki i obwoluty do ponad 200 książek.

Był również ilustratorem książek i rozwinął na tym polu własny, rozpoznawalny styl. Ten styl uwidacznia się zwłaszcza w wydanej przez Limited Edition Club 1971 książce Blaise Pascala "Les Pensées", do której David stworzył tuzin całostronicowych, kolorowych ilustracji oraz ornamentów. Zaprojektował również 58 ilustracji do dwujęzycznego wydania "Psalmów" z 1973 roku (wydanych przez Union of American Hebrew Congregations). Właśnie ten projekt David uważał za najbardziej osobisty, najpełniej połączył w nim swoje niezwykłe zdolności ilustratora i typografa, co zostało docenione przez The American Institute of Graphic Arts (AIGA) przyznaniem mu dorocznej nagrody.

W późniejszych latach swojej kariery Ismar David coraz więcej miejsca zaczął poświęcać projektowaniu wnętrz i dekoracji architektonicznych. Być może jego najważniejszym dziełem na tym polu jest Memorial Park w Farmingdale, NY.

Kolejny wspaniały przykład mistrzowskiego opanowania tajemnic projektowania książek dał Ismar David w 1991 roku kiedy we współpracy z Helen Brandshaft (swoją ówczesną partnerką), zaprojektował i zilustrował dwujęzyczne, specjalne wydanie "Księgi Jonasza" dla Chiswick Press.


Swoje doświadczenia na polu kaligrafii podsumował w "Our Calligraphic Heritage: The Geyer Studio Writing Book". Ta monumentalna praca została wydana w ograniczonym nakładzie w 1979 roku przez Geyer Studio. W 1990 roku David wydał jej hebrajski odpowiednik - "The Hebrew Letter: Calligraphic Variations".Pod koniec życia Ismar David zainteresował się także wzornictwem przemysłowym - zaprojektował m. in. składaną kołyskę dziecięcą, papierowy kielich Eliasza, oraz składany talerz sederowy.

Ismar David zmarł w Nowym Jorku 26 lutego 1996 roku.

Podobne posty0 comments:

Prześlij komentarz